Lidmaatschap opzeggen

Om u af te melden bij KVK, stuurt u een e-mail naar: info@kvkkapelle.nl

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Contributie is derhalve steeds verschuldigd t/m december of t/m juni. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren voor 30 november of 25 mei van het lopende verenigingsjaar! Bij te late opzeggingen wordt de bondscontributie volledig in rekening gebracht.